ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  ดาวน์โหลดเอกสาร พรบ ปี 2560    
  13ข้อต้องทราบเกี่ยวกับ พรบ ปี 2560    
  หลักการใหม่ ในร่างแก้ไข พ.ร.บ คอมพิวเตอร์