concep

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

___________________________________________________________________________

ประกาศสอบประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอา page 0001

ประกาศสอบประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอา page 0002

 

คลิ๊ก ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม